ÜYELİK AVANTAJLARI

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nın Üyelerine Sunduğu Hizmetler


Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'na Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

- İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınai bir çok konuda bilgi alabilme,

- Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

- Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi, 

- İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

- Fuarlarda Odamız standları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,

- Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkanlarını çeşitlendirme,

- Odamız yayınlarından faydalanma (Odamızın imkanları dahilinde yaptıracağı her türlü yayın isteyen üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir),

- Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Dokümantasyon Merkezinden yararlanma,

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) İl Temsilciliği aracılığı ile İGEME'nin yayınlarından ve hizmetlerinden faydalanma,

- Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

- İhracatta kullanılan belgelerden menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

- İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,

- Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

- İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,

- İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

- Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

- Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,

- İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,

- Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,

- Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

- Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

- Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

- Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

- Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı ve seminerler düzenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üyelere duyurma ve katılımı teşvik etme, 

- Üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,

- Türkiye'nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,

- Her yıl geleneksel olarak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi,