6102 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SERMAYE ŞIRKETLERININ DENETIMI EĞITIMI HK.

08 ŞUBAT 2024


Değerli Üyemiz,

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, 26 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde "6102 Sayılı Kanun Kapsamında Sermaye Şirketlerinin Denetimi Eğitimi" ni gerçekleştimeyi  planlamaktadır. Ekte detayları bulunan bu ücretli eğitime, Kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlerden katılımı uygun görülecek personel bilgilerinin 21 Şubat 2024 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi hususunda bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarla...

 

Sosyal Medyada Paylaş