BAŞKAN AKÇAY'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

23 OCAK 2024


7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen Geçici 9 Madde ile 'Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır ibaresinin eklendiğini hatırlatan GTSO (Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanımız İsmail Akçay, 23.08.2022 tarihinden önce kurulan bu kooperatiflerin gerekli intibak tescilini yaptırmaları gerektiğinin kanuni zorunluluk olduğunu aktardı.

'KOOPERATİFLERİN İNTİBAK TESCİLLERİNİ YAPTIRMALARI KANUNİ ZORUNLULUKTUR'

7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen Geçici 9 Maddede; 'Kooperatifler ve üst kuruluşları, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.' hükmü haizdir ibaresinin eklendiğini ifade eden GTSO Başkanımız İsmail Akçay, 23.08.2022 tarihinden önce kurulmuş bütün kooperatiflerin intibak tescilini 26 Ekim 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerektiğinin kanuni zorunluluk olduğunu aktardı.

7339 sayılı Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklik hakkında ilgili bakanlıklarca tüm Kooperatiflere bildirim yapıldığını da hatırlatan GTSO Başkanı İsmail Akçay, 'Söz konusu intibak süreci 26 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir. Ancak; Kooperatiflere ayrıca mali yük getirmemesi için 30 Haziran 2024 tarihine kadar yapılması zorunlu olan mali genel kurullarından önce ana sözleşme intibaklarının yapılarak genel kurulda görüşülüp kabul edilmesi halinde 24 Ekim 2024 tarihine kadar yapılması gereken intibak tescili ile ilgili ikinci bir genel kurula gerek kalmayacaktır.  'ifadelerine yer verdi.


 

Sosyal Medyada Paylaş