'GÜMÜŞHANE OLARAK TEŞVİK SİSTEMİNDE YANLIŞ BÖLGEDEYİZ'

12 ARALIK 2023


Coğrafi şartları zor olan Gümüşhane'nin devletimizin müşfik bakışı ve teşvikleriyle hayata tutunmaya çalışan vatanına, milletine bağlı kadim şehirlerimizden biri olduğunu vurgulayan,

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanımız İsmail Akçay, Gümüşhane'nin yatırım teşvik sisteminde yanlış bölgede yer aldığını söyledi.

Gümüşhane olarak devletimizin teşviklerinden mümkün oldukça faydalanmaya çalıştıklarını ancak teşviklerin iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çıkarıldığını düşünürsek, Gümüşhane için beklenen sonuca ulaşılamadığının ortada olduğunu belirten Başkan Akçay;

''Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) illerin gelişmişlik sıralamasını açıklayan önemli değişkenlerden biridir.2021 TÜİK verilerine göre Gümüşhane ilimizinde içinde bulunduğu TR90 bölgesinin Türkiye GSYH büyümesine katkısının %0,02 olduğu ve 2020 ve 2021 yıllarında 6. Teşvik bölgesindeki Doğu ve Güneydoğu illerinin oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir.

Yine iller bazında GSYH büyüme hızına bakıldığında, Gümüşhane' nin TÜİK 2021 yılı verilerine göre % -0,01 ile 80. Sırada olduğu görülmektedir.TR90 bölgemize baktığımızda ise Gümüşhane kişi başına GSYH sıralamasında TR90 bölgesindeki iller arasında sondan 3. sıradadır.

2022 yılı TÜİK verilerine göre, milli hasıladan en az pay alan son 5 ilden biri olan Gümüşhane, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre nüfus yoğunluğu bakımından da yine son 5 il içerisindedir.

 Şehrimizde işsizliğin artması ve buna bağlı olarak yaşanacak göç dalgası önümüzdeki günlerde hepimizi bekleyen bir tehlikedir.

Şimdi bütün bu veriler ortada iken;

1-Gümüşhane Yatırım Teşvik Sisteminde 5. bölgede değil, 6. bölgede olmalıdır.

2-Yine bu veriler mevcut iken Gümüşhane OSB 'nin 2. Bölgede değerlendirilmesi, büyük bir yanlışlık olarak önümüzde ve elimizde duruyor. İlimizin Yatırım Teşvik Sisteminde 5. Teşvik bölgesinde olması, ilimiz için büyük bir handikap iken birde OSB olarak 2. Kademe gelişmiş iller bölgesinde değerlendirilmesi, Gümüşhane'nin kalkınmasında ve büyümesindeki en büyük engel oluyor.

İller arası haksız rekabeti yaratan bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi, Gümüşhane İş Dünyasına ve şehrimize yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcılara diğer illerle eşit şartlarda mücadele edebilme fırsatı verecektir.

16 Ağustos 2023 günü TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet YILMAZ ve Bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz TOBB Ekonomi Şurasında teşvik sisteminin yeniden düzenlenmesi ve ilimizin 6. Teşvik Bölgesinde değerlendirilmesi talebimizi kürsüden sözlü olarak ifade edip, dosyamızı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Cevdet YILMAZ beyefendiye takdim etmiştim.

Gümüşhane iş dünyası olarak, bu şartlarda ilimizi büyütmemiz, gelişmemiz çok zor görünüyor. İller arası haksız rekabeti ortadan kaldırmamız için;

'YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ GÜNCEL VERİLERE GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR'

1-Gümüşhane Yatırım Teşvik Siteminde 6. Teşvik bölgesine dahil edilmeli.

2-Gümüşhane OSB 2. Kademe gelişmiş iller-ilçeler bölgesinde değil, 4. Kademe gelişmiş iller-ilçeler bölgesinde olmalıdır.

 Çünkü birçok büyükşehirlerimizin, ilimize göre daha gelişmiş ve avantajlı yatırım imkanlarına sahip yüzlerce ilçesindeki OSB'ler 4.5.6. bölgede değerlendirilmiş ve bu OSB'lerde şuan ücretsiz arsa tahsisi yapılırken, Gümüşhane OSB 2. Bölgede değerlendirildiği için, arsaları ücretli tahsis yapmak zorunda kalıyoruz.

Gümüşhane olarak bu uygulamalardan mağdur olduğumuzu ve bu şekilde diğer iller ile aramızdaki gelişmişlik farkının kapatılmasının imkansız olduğunu belirtmek isterim.

Yatırım Teşvik Sisteminin değişen ve gelişen güncel veriler ile yeniden revizyon edilmesinin ve ilimizin bu güncel değerlendirme kapsamında 6. Bölgede yer almasının, Organize Sanayi Bölgeleri değerlendirilmesinde ise 4. Kademe Gelişmiş bölgeler içerisinde konumlandırılması siz değerli yetkililerimizden en öncelikli talebimizdir.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Olarak ilimiz için çok önemli gördüğümüz bu taleplerimizi içeren dosyamızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz bilgisinde ilgili Bakanlarımıza, milletvekillerimize sunuyor ve takipçisi oluyoruz 'şeklinde konuştu.


 

Sosyal Medyada Paylaş