TÜRK DÜNYASI 2. TARIM İŞ FORUMU HK. - 26 EYLÜL 2023, BAKÜ

12 EYLÜL 2023


Değerli Üyemiz,

İlgi: 28.08.2023 tarih ve 9363 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile 27 Eylül 2023 tarihinde Bakü'de gerçekleştirileceği bildirilen "Türk Dünyası Tarım İşForumu"nun tarihi, 26 Eylül 2023 olarak değiştirilmiştir.

Forumda İngilizce simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır. Taslak program katılım teyidi veren firmalara ayrıca iletilecektir.

Katılım için ekte yer alan formun 20 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar eksiksiz bir şekilde doldurularak Türk Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği'ne (Genel Sekreter Adem Kula; 0212 324 9542, adem.kula@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla..

Habere ait döküman listesi
  Form 09122023132108.pdf [ Byte]

 

Sosyal Medyada Paylaş