ULUSAL ELEKTRONIK TEBLIGAT SISTEMI'NIN (UETS) KULLANIMI

08 MART 2023


İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83022112 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, mer'i mevzuata göre muhtelif konu başlıklarındaki tebligat prosedürlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sistemi (KETSİS) ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) kullanımına dair gümrük idarelerinin talimatlandırılması ve UETS'ye ilişkin olarak Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi'nde (YKTS) yapılan değişikler hakkında bilgi verilmektedir.

İlgi yazı ektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur..


 

Sosyal Medyada Paylaş