1.5.HABERLEŞME VE YAYINLAR

a) Oda/borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi, uygulama planı ve politikası olduğunu,

b) Kendisinin, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyanın kapsamlı biçimde kullanıldığını, (Basın Açıklamaları,medyada yer alan haber kayıtları,sosyal medya kullanımı )

c) Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olduğunu,

d) Yerel medya ve basın için yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturduğunu,

e) Oda/Borsa, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, personel ve üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi bulunduğunu, (Dinamik Web sitesi, Yabancıdil destekli, sorgulanabilir, güncel üye veri tabanı )

f) Bu konuda yetenekli ve eğitimli personel istihdam ettiğini ya da uygun harici hizmet sağlayıcılar kullandığını, (Personel görevlendirme kararı vb.)

g) Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliliğini değerlendirildiğini, (Yıllık Rapor İletişim faaliyetlerinin tamamına yönelik kullanım ve geri bildirim raporları ve istatistikler)

h) Tercih ettikleri iletişim yöntemi konusunda üyelerine danıştığını ortaya koyabilmelidir. (Üye anketi)